Winkel van Waarde

You Are Viewing

Post By: Hans Van Dalen

Is markthuur de heilige graal?

John Nijsten in SCN, 18-11-2015
De scriptie van Steven Verouden, ASRE MRE 31-8-2015, Is markthuur de heilige graal? behelst een onderzoek naar een alternatieve waarderingsmethode bij de huurprijsherziening van middenstandsbedrijfsruimte, nu artikel 7: 303 BW. In dit onderzoek ligt de focus op de afspraak in de Retailagenda tot het marktconform vaststellen van de huurwaarde van winkelpanden.
Uit [...]